Tesime si o clánky o mileniu!
Dole uvedene text a fotky muzete pro Vase clánky pouzivat zadarmo.

Prachatické muzeum společně s Městem Prachatice
http://www.prachatickemuzeum.cz; http://www.prachatice.cz

Tisková zpráva:

Sůl přivezou na koních i na vorech

České Budějovice, 24.března 2010 - Jeden z magnetů letošní turistické sezóny byl dnes představen v česko-bavorském informačním centru v Českých Budějovicích.

„Nebylo slavnějšího období v dějinách Šumavy než v dobách slávy solných stezek a určitě stojí za to jej přiblížit veřejnosti. V nové interaktivní expozici o Zlaté stezce bychom chtěli přivítat první návštěvníky v červnu, ještě před hlavní sezónou", řekl ředitel Prachatického muzea Pavel Fencl, český partner ve společném bavorsko-českém projektu „1000 let soumarských stezek mezi Bavorskem a Čechami".

Důležitým rysem projektu je plošné rozložení aktivit po obou stranách hranice Šumavy.
Film o Zlaté stezce, scénické představení pod širým nebem s tématem historie Šumavy v Leopoldsreutu a desítky dalších akcí k oslavě milénia představila paní Kateřina Wachter z bavorského okresního úřadu ve Freyungu. „Zlatá stezka je naším společným klenotem, jež nám může přivést nové hosty".

Nejstarší ze tří větví Zlaté stezky měla svůj cíl v Prachaticích.
Červnové prachatické slavnosti Zlaté stezky oslaví již dvacáté jubileum ani soumarská karavana z Pasova do Prachatic nebude putovat poprvé. Ta letošní ale zahájí svoji pouť až v Bad Reichenhalu. „Sůl pro prachatické nepovezeme jenom na hřbetech soumarských koní, ale tak jako v dávných dobách bude z místa jejího dobývání splavena do Pasova na vorech", uvedla záměr organizátorů paní Růžena Štemberková z Města Prachatice.

Zkrátka nepřijdou ani další dvě větve Zlaté stezky. Vimperská se připomene srpnovými soumarskými slavnostmi, Kašperskohorská rozsáhlými slavnostmi dokonce i v příštím roce při oslavách 650 let od svého zřízení.

Oslavy Milénia naplno propuknou již za necelý měsíc o třetím dubnovém víkendu 17.-18.4.
Start na české straně obstará Město Prachatice se sobotním bohatým programem na městském náměstí. Nedělní dopoledne bude věnováno programu na společné hranici Mechový potok/Harlanbach mezi Českými Žleby a Bischofsreutem. Program zahájení poté vyvrcholí programem a trhy ve Waldkirchenu.

Více o oslavách Milenia najdete na http://www.zlatastezka.eu.
______________________________


Další informace pro novináře:

Pavel Fencl, Prachatické muzeum Růžena Štemberková, Město Prachatice
Tel. 388 314 202, 602 495 531 Tel. 388 607 530, 723 925 594
fencl@prachatickemuzeum.CZ ruzena.stemberkov@mupt.cz

 Prehled fotografií pro tisk „1000 let Zlaté stezky"

urkunde-goldener-steig.jpg Zlatá stezka (nìmecky: Goldener Steig) oznacuje jednu anebo více obchodních cest, které ve stredovìku spojovaly Cechy s Podunajím. Poprvé je Zlatá stezka písemnì doložena darovací listinou ze dne 19. dubna 1010, ve které vìnoval císar Jindricha II. pasovskému klášteru Niedernburg celní poplatky na solní obchodní trase do Cech.
Originál dokumentu se nachází v Bavorském hlavním státním archívu v Mnichovì.
(signatura: Kloster Passau Niedernburg Urk. 1.)
Foto repliky: Rainer Schüll
filesave.jpg  
goldener-steig-karte-1735.jpg

„Laage der Strase des sonst genanden Goldenen Steiges von Passau in das Königreich
Böhmen über Prachatiz auch Wintterberg..." (cesky: Poloha cesty jinak zvané Zlatá stezky z Pasova do Zemí království ceského pøes Prachatice, také Vimperk ...") kolorovaná perokresba (okolo 1735).
Zlatá stezka z Pasova do Prachatic v mapì z roku 1735. Originál mapy se nachází v muzeu Oberhausmuseum Pasov (inv. è. 3228)
Foto repliky: Rainer Schüll

filesave.jpg  
 goldener-steig-hufeisen.jpg Podél Zlaté stezky jsou ještì dnes k nalezení cetné podkovy soumarských koní. Jde o nápadnì malá železa s prùmìrnou délkou 12 centimetrù, které dokazují, že soumari používali menších, strednì tìžkých, ale výkonných a vytrvalých koní, které bychom dnes mohli srovnat s haflingy nebo muly. Na obrázku je podkova ze 16. století. Sbírku starých podkov si mùžete prohlédnout v Muzeu Zlaté stezky ve Waldkirchenu.
Foto: Rainer Schüll
 filesave.jpg  
 goldener-steig-saeumerzug-holzschnitt.jpg Vyrezávaná soumarská karavana v Muzeu Zlaté stezky ve Waldkirchenu ukazuje, jak soumari se svými koòmi dopravovali sùl po Zlaté stezce. Konì mìli po obou stranách na hrbetì naloženy drevìné sudy, ve kterých se dopravovalo „bílé zlato". Soumari vedli své konì pìšky. Asi 1200 koní bylo týdnì na cestì podél Zlaté stezky.
Vyrezávaná soumarská karavana má délku 2,5 metrù a vyrobil ji umìlec Michael Laus z Wegscheidu v roce 1987.
Foto: Rainer Schüll
 filesave.jpg  
 goldener-steig-streckenverlauf.jpg Zlatá stezka - vìjír jednotlivých cest - patril po staletí k nejdùležitìjším obchodním spojením mezi hospodárskými stredisky v Podunají a Cechách. Pasov byl tøemi hlavními trasami spojen s Prachaticemi, Vimperkem a Kašperskými Horami.
Mapa: Tourismusverband Ostbayern e.V. / grafika: Willi Weber
 filesave.jpg  
 goldener-steig-saeumerzug-1.jpg Soumar s konìm
Foto: Marianne Lechner, ilustrace: Willi Weber
 filesave.jpg  
 goldener-steig-saeumerzug-2.jpg Stísnìnì se proplétaly soumarské karavany úvozovými cestami, tzv. solními a soumarskými príkopy, které dodnes zùstaly upomínkou na nìkdejší Zlatou stezku.
Foto: Marianne Lechner, ilustrace: Willi Weber

 

 filesave.jpg  
 goldener-steig-saeumerzug-3.jpg Na Zlaté stezce to bylo casto velmi obtížné jak pro soumary, tak jejich tìžce naložené konì. Obtížná stoupání jako na horu Haidel predstavovaly fyzické vypìtí jak pro clovìka tak zvírata.
Foto: Marianne Lechner, ilustrace: Willi Weber
 filesave.jpg  
 goldener-steig-saeumerzug-4.jpg Soumarské tažení na Zlaté stezce
Foto: Marianne Lechner
 filesave.jpg  
 goldener-steig-saeumerzug-5.jpg Soumarské tažení na Zlaté stezce
Foto: Marianne Lechner

 

 filesave.jpg  
 goldener-steig-saeumerzug-6.jpg Soumarské tažení na Zlaté stezce
Foto: Marianne Lechner
 filesave.jpg  
 goldener-steig-saeumerzug-7.jpg Soumarské tažení na Zlaté stezce
Foto: Marianne Lechner
 filesave.jpg  
 kochloeffel-goldener-steig.jpg

Sùl - „bílé zlato"
Foto/grafika: Willi Weber

 filesave.jpg  
 weg-kartengrafik.jpg (.pdf)
Grafika: Willi Weber
 filesave.jpg  


Tady najdete programové noviny jako PDF


Texty z programové noviny mùžete použivat zadarmo.

Programove_noviny.pdf

Imprese ze stezky


bigal.jpg
» obrázková galerie

Tipy na výlety:
Knihy o tématu:


Frantisek Kubu/ Petr Zavrel:
„Der Goldene Steig",
Historische und archäologische Erforschung
eines bedeutenden Handelsweges,
Band 1: Die Strecke
Prachatitz - Staatsgrenze, Verein
für Ostbairische Heimatforschung,
Passau 2001.


Paul Praxl:
Der Goldene Steig
Morsak-Verlag, Grafenau 1993,
ISBN 978-3-87553-420-7.


Paul Praxl:
Salzhandel und Saumverkehr,
2. Auflage, Waldkirchen 1989.


Paul Praxl:
Goldener Steig - Vom Saumweg
zur Region in: Kulturregion Goldener
Steig, München, 1995, ISBN
3-926303-45-X.


„Wege des Salzes"
Kulturgeschichtlicher Wanderführer.
Haus d. Bayer. Geschichte, 1995.

CD "Bayern, Böhmen und das Salz" vom Haus der Bayerischen Geschichte


Brettspiel des Gymnasiums Waldkirchen


Salz - Der Weg des weißen Goldes
Historischer Dokumentarfilm über die Geschichte und den Transport des Salzes von den Vorkommen in Hallein nach Böhmen produziert zum Anlass „1000 Jahre Goldener Steig"
Dauer: ca. 60 Minuten
Datenträger: DVD und Blu ray
EUR 12,90 zzgl. EUR 2,- Versand
Bestellungen und weitere Infos www.kulamu-foerderverein.de

Michael Sellner:
Auf den Spuren der Säumer
Ein heimatkundliches Lesebuch in zwei Sprachen, Wendebuch in deutscher und tschechischer Sprache, 164 Seiten
Herausgeber: Förderverein Kulturlandschaftsmuseum Grenzerfahrung e. V.
ISBN: 978-3-00-029896-7
EUR 14,90 zzgl. EUR 2,- Versand
www.kulamu-foerderverein.de


Hörbuch Leopoldsreut
Eine Sammlung von Texten mit der Musik aus dem Festspiel Leopoldsreut
EUR 8,90 zzgl. EUR 2,- Versand
Bestellungen und weitere Infos www.kulamu-foerderverein.de